Pastikan pop-up blocker telah disable. (Sila rujuk Panduan untuk Pop up Blocker Settings).

Pembayaran Utiliti Premis MAIS / Premis Baitulmal

Sila isi pada ruang yang bertanda

Jenis Pembayaran
 Bil Air    Pembentungan    Bil Air Dan Pembentungan
Maklumat Penyewa
Maklumat Premis


03 5514 3400epay@mais.gov.my