BAGAIMANA PENYEKAT POP-UP HENDAK DIMATIKAN (DISABLE)

 
  * SILA MUAT TURUN MANUAL PENGGUNA DI SINI
 
 1. Sila mematikan semua penyekat pop-up untuk memastikan transaksi berjalan dengan lancar.
 2. Jika penyekat pop-up anda berada dalam keadaan aktif, anda disarankan untuk melakukan langkah-langkah seterusnya untuk mengelakkan kesulitan-kesulitan sepanjang proses bayaran:
 
  IE Browser
  1. Pergi ke Tools >> Pop-up Blocker >> Pop-up Blocker Setting
  2. Tambah laman perbankan internet untuk halaman yang diperbolehkan sesuai berikut:
 
 

03 5514 3400epay@mais.gov.my