Pastikan pop-up blocker telah disable. (Sila rujuk Panduan untuk Pop up Blocker Settings).

PENYERAHAN HARTA LUQATAH

Sila isi pada ruang yang bertanda

Maklumat Penyerah
Maklumat Serahan


03 5514 3400epay@mais.gov.my