Pastikan pop-up blocker telah disable. (Sila rujuk Panduan untuk Pop up Blocker Settings).

Pembayaran Bil Sewa Tanah/Premis WAKAF

Sila isi pada ruang yang bertanda

Maklumat Penyewa
Maklumat Premis


03 5514 3400epay@mais.gov.my