FPX FAQ

 
1. Apa itu FPX?
  Pertukaran Proses kewangan (FPX - Financial Process Exchange) adalah sebuah perkhidmatan pembayaran online menggunakan akaun perbankan internet anda. Hal ini mudah, sesuai dan selamat.
 
2. Bagaimana menggunakan FPX?
  Memastikan akaun perbankan internet anda diaktifkan.
1. Memastikan penyekat pop-up anda dimatikan (disabled).
2. Memilih FPX sebagai pilihan bayaran anda.
3. Memilih pilihan akaun perbankan internet anda.
4. Anda akan diarahkan ke laman login perbankan internet.
5. selepas pengesahan pembayaran, anda akan menerima notis daripada bank (merchant), bank dan FPX     masing-masing.
 
3. Apakah saya perlu mendaftar sebelum melakukan pembayaran dengan FPX?
  Tidak ada pendaftaran diperlukan untuk menggunakan FPX. Namun anda, harus mempunyai akaun perbankan internet, dan mungkin juga perlu mendaftar dengan bank (Merchant) bergantung pada keperluan bank (Merchant).
 
4. Apakah waktu operasi untuk FPX?
  Waktu operasi FPX bermula dari 7.00 pagi hingga 11.00 malam setiap hari. Namun, perkhidmatan FPX bergantung pada ketersediaan perkhidmatan perbankan internet di bank yang menyertai.
 
5. Apakah ada biaya untuk bayaran melalui FPX?
  Hal ini bergantung kepada terma dan syarat semasa permohonan perbankan internet dan terma dan syarat bank.
 
6. Apakah ada had untuk jumlah transaksi?
  Had tersebut ditentukan oleh salah satu bank anda atau bank (Merchant).
 
7. Apakah had maksimum transaksi?
  Saat ini, perkhidmatan bayaran FPX mempunyai had RM30,000 per transaksi untuk setiap transaksi akaun perbankan dan RM1,000,000 untuk transaksi akaun perbankan korporat. Silakan merujuk kepada bank anda untuk maklumat terkini.
 

03 5514 3400epay@mais.gov.my